สถานีชาร์จรถไฟฟ้า

สถานที่
ลานจอดรถด่านพรมแดนบ้านคลองลึก

ลานจอดรถด่านพรมแดนบ้านคลองลึก

สระแก้ว
449-450 ถนนกม.5 (ฝั่งซ้าย) ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120