สถานีชาร์จรถไฟฟ้า

สถานที่
บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์(ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์(ไทยแลนด์) จำกัด

ระยอง
7/232 หมู่ที่ 6 ซอยพรประภา (นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง) ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จ.ระยอง 21140