ERGE ครบทุกเรื่อง
ด้านการชาร์จรถไฟฟ้า
พร้อมผลักดันอุตสาหกรรม
พลังงานสะอาด

ผู้ผลิตแท่นชาร์จรถไฟฟ้า
ผู้ออกแบบระบบบริหารจัดการแท่นชาร์จรถไฟฟ้า
และผู้ดำเนินสถานีชาร์จรถไฟฟ้า

ติดต่อเรา

15+

ปีประสบการณ์

90+

สถานีชาร์จ

100+

แท่นชาร์จ

3000+

การใช้งาน

ขั้นตอนการชาร์จ

ชาร์จง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนการชาร์จ

จอด

จอดรถหน้าแท่นชาร์จ
เสียบหัวชาร์จเข้ากับรถ
เลือกจำนวน

จ่าย

จ่ายเงินสะดวก
เพียงสแกน QR Code
ผ่าน Mobile Banking

จบ

เริ่มต้นการชาร์จทันที
รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก
เพียงไม่กี่ขั้นตอน

เข้าร่วมกับเรา

หากท่านเป็นเจ้าของ ผู้บริหารสถานที่ ของคอนโด หรือโรงแรม สามารถเข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการสถานีชาร์จกับ ERGE ได้ "ไม่เสียค่าใช้จ่าย" โดยเราเป็นผู้ลงทุนให้ และแบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน

สร้างจุดขาย
ให้กับสถานที่
<p>สร้างจุดขาย<br />
ให้กับสถานที่</p>

สร้างจุดขาย
ให้กับสถานที่

ทราบสถานะแท่น
24 ชั่วโมง 7 วัน
ผ่านทางออนไลน์
<p>ทราบสถานะแท่น<br />
24 ชั่วโมง 7 วัน<br />
ผ่านทางออนไลน์</p>

ทราบสถานะแท่น
24 ชั่วโมง 7 วัน
ผ่านทางออนไลน์

ลูกค้าใช้บริการ
ได้อย่างสะดวก
<p>ลูกค้าใช้บริการ<br />
ได้อย่างสะดวก</p>

ลูกค้าใช้บริการ
ได้อย่างสะดวก

มีวิศวกรดูแลระบบ
และแท่นชาร์จ
<p>มีวิศวกรดูแลระบบ<br />
และแท่นชาร์จ</p>

มีวิศวกรดูแลระบบ
และแท่นชาร์จ

พาร์ทเนอร์สถานที่

ERGE's Partner
ERGE's Partner
ERGE's Partner
ERGE's Partner
ERGE's Partner
ERGE's Partner
ERGE's Partner
ERGE's Partner
ERGE's Partner
ERGE's Partner
ERGE's Partner
ERGE's Partner
ERGE's Partner
ERGE's Partner
ERGE's Partner
ERGE's Partner
ERGE's Partner
ERGE's Partner