ERGE เราคือ
ผู้ผลิตแท่นชาร์จ
สำหรับรถไฟฟ้า

About ERGE

ERGE พัฒนาระบบอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทอินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด 

ด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตและพัฒนาระบบกว่า 15 ปี แท่นชาร์จของเราได้ติดตั้งกระจายตามจุดต่าง ๆ มากมายหลายจุด นอกจากจะเป็นผู้ผลิตแท่นชาร์จสำหรับรถไฟฟ้า เรายังพัฒนาระบบริหารจัดการแท่นชาร์จ โครงสร้างพื้นฐาน ให้กับหลากหลายองค์กรและหน่วยงานทั่วประเทศไทย

เป้าหมายธุรกิจของเรา

สร้างเครือข่ายของสถานีชาร์จรถไฟฟ้าที่ครอบคลุมผ่านรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกันตามลักษณะของสถานที่

ERGE's Business goal

สร้างธุรกิจที่ทำรายรับได้จริงมากที่สุด กับพาร์ทเนอร์สถานที่

ERGE's Business goal

ดูแลเหมือนเป็นธุรกิจของตนเอง เน้นในผลประกอบการ

ERGE's Business goal

การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้มีผู้ใช้งานจริง นำไปสู่รายรับของสถานีที่มากเท่าที่จะเป็นไปได้

ERGE ออกแบบสินค้าตามหลักมาตรฐาน

เรารับรองความปลอดภัยและมั่นคงตามมาตรฐาน

BG Guarantee Safety Standard
Guarantee Safety Standard
BG Guarantee Safety Standard
Guarantee Safety Standard
BG Guarantee Safety Standard
Guarantee Safety Standard
BG Guarantee Safety Standard
Guarantee Safety Standard