เราลงทุนให้ แบ่งกำไรสถานที่

เพียงแค่คุณเป็นเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่และสนใจเข้าร่วมกับเรา ก็สามารถติดตั้งแท่นชาร์จได้ โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้

โอเปอเรเตอร์ โอเปอเรเตอร์